Υπηρεσίες Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Χρηματιστηριακών Αγορών και Κρυπτονομισμάτων συμπεριλαμβανομένου αντιστάθμισης κινδύνου και μακροπρόθεσμης τεχνικής ανάλυσης τιμών και τάσεων

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών2023-05-10T10:11:26+02:00

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες Dalietos.com

Η υπηρεσία Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών έχει ως βασικό στόχο, την εκ’ των προτέρων, έγκαιρη και σωστή μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των παγκόσμιων αγορών, με σκοπό την εκ’ των προτέρων, έγκαιρη και σωστή προετοιμασία σε περιόδους χρηματιστηριακών κρίσεων και σε περιόδους χρηματιστηριακών ανακάμψεων.

  • Η υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές και σε επιχειρήσεις

  • Στις περιπτώσεις των ιδιωτών επενδυτών, η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στόχο την έγκαιρη είσοδο και έξοδο σε επενδύσεις – Risk Off / Risk On

  • Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στόχο την έγκαιρη και κατάλληλη προσαρμογή των επιχειρηματικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων αντίστοιχα

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Ανακαλύψτε το Bitcoin και 350 Κρυπτονομίσματα με τη σιγουριά της πλατφόρμας 

και της υπηρεσίας Συμβουλευτικής Χρηματοπιστωτικών Αγορών 

Αναλυτικά

Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Χρηματιστηριακών Αγορών και Κρυπτονομισμάτων συμπεριλαμβανομένου μακροπρόθεσμης τεχνική ανάλυσης τιμών και τάσεων

Τεχνική
Ανάλυση

Τεχνική Ανάλυση των παγκόσμιων Χρηματοπιστωτικών Αγορών στους τομείς των Νομισματικών Ισοτιμιών / FOREX, Χρηματιστηριακών Δεικτών / Indices, Μετοχών / Stocks, Ενέργειας – Μετάλλων / Commodities, Ομόλογων / Bonds και Κρυπτονομισμάτων / Cryptocurrencies

Μακροπρόθεσμη
Πρόβλεψη

Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη των παγκόσμιων Χρηματοπιστωτικών Αγορών μέσω πολυδιάστατης τεχνικής ανάλυσης διαγραμμάτων, με στόχο την αγορά και πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε προ – επιλεγμένα επίπεδα εισόδου και σε προ – επιλεγμένα επίπεδα εξόδων στόχου / ζημιάς

Πρόβλεψη
Οικονομικών Συνθηκών

Πρόβλεψη των παγκόσμιων Οικονομικών Συνθηκών με σκοπό την έγκαιρη προσαρμογή επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε περιόδους χρηματιστηριακών κρίσεων & οικονομικής συρρίκνωσης και αντίστοιχα σε περιόδους χρηματιστηριακών ανακάμψεων & οικονομικής ανάπτυξης

Διαγραμματικά
Εργαλεία Ανάλυσης

Πολυδιάστατη μελέτη διαγραμμάτων μέσω πολλαπλών εργαλείων τεχνικής ανάλυσης συμπεριλαμβανομένου συσχετισμών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ευρύτερης Χρηματιστηριακής αγοράς, μαθηματικών εργαλείων ανάλυσης τιμών και τάσεων, κυμάτων, αρμονικών σχηματισμών, χρονικών κύκλων κ.α.

Συμβουλευτική
Αγορών

Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική καθοδήγηση στον ευρύτερο τομέα της Αγοράς και ειδικότερα στο τομέα των διαδικτυακών πλατφορμών πραγματοποίησης πράξεων αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως επίσης της αγοράς, χρήσης και πώλησης Κρυπτονομισμάτων

Εκπαίδευση
Αγορών

Εκπαιδευτικά σεμινάρια one to one, στις μεθοδολογίες και εργαλεία πρόβλεψης και τεχνικής ανάλυσης όπως επίσης και στη λειτουργία των παγκοσμίων Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Αγορά Κρυπτονομισμάτων

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

kraken

Η ασφαλής πλατφόρμα αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων με την πλήρη υποστήριξη της υπηρεσίας Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών
Αγορών Dalietos.com

Με την ίδια υπηρεσία προσφέρεται ολοκληρωμένη συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με την παγκόσμια αγορά των κρυπτονομισμάτων.

  • Η Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων αγορών (δε συμπεριλαμβάνεται το Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών) και συμπεριλαμβάνει τους βασικούς παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας

  • Επίσης, καλύπτει νομισματικές ισοτιμίες στις βάσεις των νομισμάτων USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUZ, NZD, CHF, μετοχές παγκόσμιου ενδιαφέροντος κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συμπεριλαμβανομένου παγκόσμιων τραπεζών, ενέργεια και μέταλλα, ομόλογα και κρυπτονομίσματα

  • Η Τεχνική Ανάλυση πραγματοποιείται με πολλαπλά εργαλεία μετρήσεων των τιμών και των τάσεων όπως σημεία στηρίξεων και αντιστάσεων, επίπεδα προσφοράς και ζήτησης, μέτρηση κυμάτων Elliott, επίπεδα διορθώσεων και επεκτάσεων Fibonacci, αρμονικοί σχηματισμοί, συσχετίσεων κ.α.

Επενδυτικές πλατφόρμες 

Παροχές
και Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Χρηματοπιστωτικών Αγορών βασισμένες σε πολυετή κατάρτιση και υψηλή τεχνογνωσία 

Οι τιμές είναι τελικές / ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγουμένη ενημέρωση.

Υπηρεσία
Αντιστάθμισης
Κίνδυνου

Τιμή 900€ / έτος

Η υπηρεσία της Πρόβλεψης των Παγκόσμιων Οικονομικών Συνθηκών απευθύνεται σε επενδυτές και επιχειρήσεις, παρέχει ενημέρωση και πρόβλεψη του επόμενου διαστήματος διάρκειας 6 με 12 μήνες σχετικά του παγκόσμιου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού κλίματος και έχει σκοπό την έγκαιρη προσαρμογή επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε περιόδους χρηματιστηριακών κρίσεων & οικονομικής συρρίκνωσης και αντίστοιχα σε περιόδους χρηματιστηριακών ανακάμψεων & οικονομικής ανάπτυξης.

Υπηρεσία
Εκπαίδευσης
Αγοράς

Τιμή 800€ / μήνα

Η υπηρεσία της Εκπαίδευσης Αγοράς παρέχει εκμάθηση τεχνικής ανάλυσης και τεχνικών γνώσεων με στόχο την εκμάθηση της επιτυχημένης πρόβλεψης των παγκόσμιων αγορών και της κατάλληλου / σωστού τρόπου αγοροπωλησίας χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Υπηρεσία
Συμβουλευτικής
Αγορών

Τιμή 90€ / ώρα

Η υπηρεσία της Συμβουλευτικής Αγορών παρέχει τηλεφωνική ή διαδικτυακή συνομιλία με στόχο την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων επί της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Υπηρεσία
Τεχνικής
Ανάλυση

Τιμή 80€ / μήνα

Η υπηρεσία της Τεχνικής Ανάλυσης παρέχει μακροπρόθεσμες μελέτες διαγραμμάτων σε δείκτες, μετοχές, ισοτιμίες νομισμάτων, μέταλλα, ενέργεια, ομόλογα και κρυπτονομίσματα.

Μελέτες
και Διαγράμματα
Τεχνικής Ανάλυσης

Χρήσιμα links στο διαδίκτυο με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση  

Μελέτες στην ιστοσελίδα Elliottwaveforecast.com

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών
Go to Top