Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων

Περιγραφή
Υπηρεσίας Dalietos.com

Η υπηρεσία παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση στον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας, παράλληλα παρέχει τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων όπως επίσης και εκπαίδευση σε προγράμματα και υλικό / συσκευές υπολογιστικών συστημάτων.

Με την ίδια υπηρεσία, εκτελούνται σχεδιασμός και κατασκευή υπολογιστικών συστημάτων μεσαίων και υψηλών επιδόσεων (Custom Builds), κατά παραγγελία, μέσω αγοράς του ηλεκτρονικού υλικού και συναρμολόγησης κομμάτι – κομμάτι, με γνώμονα τις απαιτήσεις και τα προγράμματα προς εγκατάσταση όπως επίσης και των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων.

Τα συστήματα υψηλών επιδόσεων παρέχουν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και προορίζονται κυρίως είτε για γραφιστική χρήση (Editing / Rendering) είτε για Gaming (Παιχνίδια), χρήσεις οι οποίες απαιτούν υψηλές επιδόσεις καθώς είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Η υπηρεσία συνοπτικά

  • Εγκατάσταση προγραμμάτων (Software) και συσκευών (Hardware) σε εναρμόνιση των οδηγιών και απαιτήσεων της κατασκευάστριας εταιρείας.
  • Ασφαλής ενημερώσεις και αναβαθμίσεις για προγράμματα (Software) and συσκευές (Hardware).

  • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν προγράμματα (Software) και συσκευές (Hardware)
  • Σχεδίαση και συναρμολόγηση custom υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείριση με βάσει των αναγκών και απαιτήσεων όπως επίσης και των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την τεχνολογία και τις πρόσφατες εξελίξεις τόσο για προγράμματα (Software) όσο και για συσκευές (Hardware).

  • Δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα τη λειτουργία προγραμμάτων (Software) συμπεριβαλομένου των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιώτες

Πακέτα αγοράς εργασιών τεχνικής υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων για ιδιώτες

Οι τιμές είναι τελικές / ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγουμένη ενημέρωση.

Διαδικασία
αρχικού
ελέγχου

Τιμή €20

Το κόστος καλύπτει είτε τον αρχικό έλεγχο ή την επίσκεψη στην τοποθεσία που βρίσκεται ο υπολογιστής.

Επίλυσης
τεχνικού
θέματος

Τιμή €20 / ώρα

Το κόστος καλύπτει την έρευνα και επίλυση τεχνικού θέματος στον υπολογιστή. Το κόστος δεν καλύπτει την αντικατάσταση συσκευών ή την εκ’ νέου εγκατάσταση λειτουργικού προγράμματος.

Διαδικασία
εγκατάστασης
λειτουργικού

Τιμή €40

Το κόστος καλύπτει την εκ’ νέου διαμόρφωση του σκληρού δίσκου και στη συνέχεια την εγκατάσταση του νέου λειτουργικού συστήματος συμπεριλαμβανομένου των τελευταίων ενημερώσεων και τον έλεγχο σωστής λειτουργίας.

Διαδικασία
εγκατάστασης
προγραμμάτων

Τιμή €20 / ώρα

Το κόστος καλύπτει την εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων συνήθως μετά την εκ’ νέου εγκατάσταση λειτουργικού προγράμματος. Η χρέωση υπολογίζεται βάση του χρόνου που απαιτήθηκε για την εγκατάσταση αυτών.

Διαδικασία
αντικατάστασης
συσκευής

Τιμή €20 / ώρα

Το κόστος καλύπτει την αντικατάσταση υλικού / συσκευής / ηλεκτρονικής πλακέτας του υπολογιστή με νέο αντίστοιχης κατηγορίας. Το κόστος υπολογίζεται βάση του χρόνου που απαιτήθηκε για τη διαδικασία.

Διαδικασία
κατασκευής
υπολογιστή

Τιμή €100

Το κόστος καλύπτει τη σχεδίαση, παραγγελία, συναρμολόγηση και έλεγχο καλής λειτουργίας custom υπολογιστικών συστημάτων. Η σχεδίαση πραγματοποιείται με βάση τη χρήση, τις απαιτήσεις και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Διαδικασία
επαναφοράς
δεδομένων

Τιμή €40 + €20 / ώρα

Το κόστος καλύπτει την επαναφορά δεδομένων μέσω ειδικών προγραμμάτων και δεν περιλαμβάνει την εσωτερική επέμβαση στη συσκευή στις περιπτώσεις βλαβών σε πλακέτα – κινητά μέρη. Ανάλογα την περίπτωση, ο χρόνος επαναφοράς μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Διαδικασία
μεταφοράς
υπολογιστή

Τιμή €15 (εντός ζώνης)

Το κόστος καλύπτει την παραλαβή και επιστροφή του υπολογιστή από συγκεκριμένη τοποθεσία (εντός ζώνης) για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών.

Εκπαίδευση
προγραμμάτων
& διαδικτύου

Τιμή €25 / ώρα

Το κόστος καλύπτει την εκπαίδευση ενός ατόμου, σε τοποθεσία εντός ζώνης, στη χρήση προγραμμάτων και στη χρήση του διαδικτύου. Το κόστος δεν καλύπτει εκμάθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Διαδικασία
καθαρισμού
υπολογιστή

Τιμή €15 – €30

Το κόστος των 15€ καλύπτει τον καθαρισμό του υπολογιστή μέσω αέρα υπό πίεση χωρίς εσωτερική αποσυναρμολόγηση. Για τις περιπτώσεις εσωτερικής αποσυναρμολόγησης το κόστος διαμορφώνεται στα 30€.

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων

Ευελιξία και
προσαρμοστικότητα

  • Ανάλογα τις απαιτήσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μιας ή περισσότερων υπηρεσιών.
  • Ευέλικτο πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής ανάλογα το πλαίσιο συνεργασίας

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων για Επιχειρήσεις

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιώτες και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις όπου ο αριθμός των υπολογιστικών συστημάτων δεν είναι αρκετός για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού υπολογιστικών συστημάτων.

Η υπηρεσία της Τεχνικής Υποστήριξης Dalietos.com παρέχεται με πολλαπλούς μεθόδους όπως, τηλεφωνικά, με απομακρυσμένη διασύνδεση ή με επίσκεψη.

Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει και συμβουλευτική καθοδήγηση για τον γενικότερο κλάδο των υπολογιστικών συστημάτων και της τεχνολογίας.

Επιχειρήσεις

Προ – τιμολογημένα πακέτα εργασιών τεχνικής υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων για επιχειρήσεις, με κάλυψη του συνόλου των εργασιών τεχνικής υποστήριξης

Οι τιμές είναι τελικές / ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγουμένη ενημέρωση.

Πακέτο
εργασιών
3 ωρών

Τιμή €50

Το κόστος καλύπτει εργασίες συνολικής διάρκειας 3 ωρών, με εγγυημένη εξυπηρέτηση εντός 48 ωρών από την αναγγελία του τεχνικού θέματος και έχει διάρκεια 3 μήνες. Η αγορά του πακέτου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 7 ημέρες από τυχόν αναγγελία τεχνικού θέματος. Το πακέτο καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης.

Πακέτο
εργασιών
5 ωρών

Τιμή €75

Το κόστος καλύπτει εργασίες συνολικής διάρκειας 5 ωρών, με εγγυημένη εξυπηρέτηση εντός 48 ωρών από την αναγγελία του τεχνικού θέματος και έχει διάρκεια 3 μήνες. Η αγορά του πακέτου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 7 ημέρες από τυχόν αναγγελία τεχνικού θέματος. Το πακέτο καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης.

Πακέτο
εργασιών
Συνεργασία 3

Τιμή €40 / μήνα

Το πακέτο εργασιών Συνεργασία 3 είναι διαθέσιμο με συμβόλαιο διάρκειας 6 μηνών, καλύπτει εργασίες συνολικής διάρκειας 3 ωρών ανά μήνα, με εγγυημένη εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών από την αναγγελία του τεχνικού θέματος. Η αγορά του πακέτου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 14 ημέρες από τυχόν αναγγελία τεχνικού θέματος. Το πακέτο καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης.

Πακέτο
εργασιών
Συνεργασία 5

Τιμή €65 / μήνα

Το πακέτο εργασιών Συνεργασία 5 είναι διαθέσιμο με συμβόλαιο διάρκειας 6 μηνών, καλύπτει εργασίες συνολικής διάρκειας 5 ωρών ανά μήνα, με εγγυημένη εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών από την αναγγελία του τεχνικού θέματος. Η αγορά του πακέτου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 14 ημέρες από τυχόν αναγγελία τεχνικού θέματος. Το πακέτο καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης.

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων

Εγγύηση Υπηρεσιών
Dalietos.com

  • Οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την υλοποίηση και κατασκευή έργων συνοδεύονται από εγγυήσεις σωστής υλοποίησης και καλής λειτουργίας
  • Οι υπηρεσίες παροχών συνοδεύονται από εγγύηση σωστής συνεργασίας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών