Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης

Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες Dalietos.com

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών | Dalietos.com

Η υπηρεσία έχει ως βασικό στόχο, την τεκμαρτή αποτύπωση χαρακτηριστικών, λειτουργιών και διαδικασιών του ευρύτερου τομέα των Υπολογιστικών Συστημάτων και της Τεχνολογίας, στο πλαίσιο εκπόνησης Τεχνικών Μελετών Εμπειρογνωμοσύνης και διεξαγωγής Ερευνών και Αξιολογήσεων, με γνώμονα τη Διεθνή Επιστημονική Βιβλιογραφία, τα Διεθνή Πρότυπα και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR.

Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις και έχει σκοπό είτε τη παράθεση των μελετών και των αποτελεσμάτων προς απόδειξη / επικαιροποίηση αυτών, είτε τη χρήση και την παρουσίαση σε σχετικές υποθέσεις.

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης

Η υπηρεσία συνοπτικά

  • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών Εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των Υπολογιστικών Συστημάτων και της Τεχνολογίας
  • Διεξαγωγή Ερευνών και Αξιολογήσεων των σχετικών λειτουργιών και διαδικασιών με στόχο / αντικείμενο την καταγραφή, την ανάλυση και την ενημέρωση / αναβάθμιση

  • Συμβουλευτική επιχειρήσεων με στόχο την εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR
  • Πολυετής κατάρτιση και τεχνογνωσία στον τομέα των Υπολογιστικών Συστημάτων και της Τεχνολογίας

Υποθέσεις
Τεχνικών Εκθέσεων

Τεχνική Μελέτη
Εμπειρογνωμοσύνης

Ανάλυση βιντεοσκοπημένου υλικού με σκοπό την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων αυτής σε δικαστική υπόθεση.

Τεχνική Μελέτη
Εμπειρογνωμοσύνης

Ανάλυση μηνυτήριας αναφοράς και ασφαλιστικών μέτρων σχετικά ιδιοκτησίας και χρήσης ιστοσελίδας με σκοπό την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και στόχο την ανάκληση των ασφαλιστικών μέτρων με γνώμονα τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Τεχνική Μελέτη
Εμπειρογνωμοσύνης

Έρευνα για τη λειτουργία και παράνομη χρέωση μηνυμάτων μέσω πενταψήφιων αριθμών κινητής τηλεφωνίας και ιστοσελίδων με σκοπό την εκπόνηση τεχνικής μελέτης για τη στήριξη μηνυτήριας αναφοράς κατά των εμπλεκόμενων εταιριών.

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης

Ευελιξία και
προσαρμοστικότητα

  • Ανάλογα τις απαιτήσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μιας ή περισσότερων υπηρεσιών
  • Ευέλικτο πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής ανάλογα το πλαίσιο συνεργασίας

Εγγύηση Υπηρεσιών
Dalietos.com

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών | Dalietos.com
  • Οι υπηρεσίες υλοποίησης και κατασκευής έργων συνοδεύονται από εγγυήσεις σωστής υλοποίησης και καλής λειτουργίας
  • Οι υπηρεσίες παροχών συνοδεύονται από εγγυήσεις σωστής συνεργασίας και καλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Αποθηκεύστε το ενημερωτικό φυλλάδιο της υπηρεσίας στη συσκευή σας μέσω επιλογής της εικόνας

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης