Υπηρεσίες Υπολογιστικών Συστημάτων

Πολλαπλές υπηρεσίες
μια διαχείριση

Πολλαπλές υπηρεσίες στον ευρύτερο κλάδο των Υπολογιστικών Συστημάτων και της Τεχνολογίας μέσω ενός και μοναδικού εξειδικευμένου και καταρτισμένου ειδικού Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας, υπεύθυνα και πιστοποιημένα.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Dalietos.com

Υπηρεσίες Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας

Ευελιξία και
προσαρμοστικότητα

  • Ανάλογα τις απαιτήσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μιας ή περισσότερων υπηρεσιών

  • Ευέλικτο πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής ανάλογα το πλαίσιο συνεργασίας

Υπηρεσίες

Σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας

Πολυετή, πιστοποιημένη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ξεχωριστά

Τεχνικές
Μελέτες
Εμπειρογνωμοσύνης
Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης | Dalietos.com

Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών Εμπειρογνωμοσύνης και διεξαγωγή Ερευνών και Αξιολογήσεων στον τομέα των Υπολογιστικών Συστημάτων και της Τεχνολογίας.

Υπεύθυνος
Προστασίας
Δεδομένων
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP | Dalietos.com

Πιστοποιημένη Συμβουλευτική καθοδήγησης και εναρμόνισης Υπεύθυνων Επεξεργασίας και Εκτελούντων την Επεξεργασία σύμφωνα με τον ν. 4623/2019 Γ.Κ.Π.Δ.

Συστήματα
Ενδοεπιχειρησιακού
Σχεδιασμού ERP
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP | Dalietos.com

Εξειδικευμένη Συμβουλευτική διαδικασιών και λειτουργιών σε συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Κατασκευή
Ιστοσελίδων
και Διαδίκτυο
Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο | Dalietos.com

Κατασκευή Ιστοσελίδων, σχεδίαση ψηφιακού περιεχομένου / υλικού, παραμετροποίηση SEO, ολοκληρωμένη διαχείριση ιστοσελίδας και χώρου φιλοξενίας (domain).

Συμβουλευτική
Χρηματοπιστωτικών
Αγορών
Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών | Dalietos.com

Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Χρηματιστηριακών Αγορών και Κρυπτονομισμάτων μέσω μακροπρόθεσμης τεχνικής ανάλυσης τιμών και τάσεων.

Τεχνική Υποστήριξη
Υπολογιστικών
Συστημάτων
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων | Dalietos.com

Εξειδικευμένη Συμβουλευτική καθοδήγηση και Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας, Προγραμμάτων / Συσκευών και Διαδικτύου.

Τεχνογνωσία
και εγγύηση

Η ενεργή και από κύριες θέσεις συμμετοχή σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα, στον ευρύτερο κλάδο των υπολογιστικών συστημάτων και της τεχνολογίας, σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό σε εταιρικές συνεργασίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό από το έτος 2006, διασφαλίζει απόλυτα την προηγμένη τεχνογνωσία και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Dalietos.com

Η κάθε υπηρεσία ξεχωριστά υποστηρίζεται από 17 συναπτά έτη συγκεντρωτικής και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στον κλάδο των Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας αποτέλεσμα πιστοποιήσεων και συμμετοχής σε παραπάνω των 60 υλοποιήσεων / μεγάλων έργων στον κλάδο των Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας.

Εγγύηση Υπηρεσιών
Dalietos.com

  • Οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την υλοποίηση και κατασκευή έργων συνοδεύονται από εγγυήσεις σωστής υλοποίησης και καλής λειτουργίας.

  • Οι υπηρεσίες παροχών συνοδεύονται από εγγύηση σωστής συνεργασίας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνεργασίες

Πλαίσιο
Συνεργασίας

Σε περίπτωση που θέλετε να εξετάσετε ενδεχόμενη συνεργασία με βάση το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα βήματα που ακολουθούν εξηγούν τα αρχικά στάδια της επικοινωνίας αυτής.

Τα βήματα της αρχικής επικοινωνίας δεν επιβαρύνουν με καμία απολύτως υποχρέωση τους ενδιαφερόμενους. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν επιφέρουν κανένα απολύτως κόστος αφού παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Υπηρεσίες Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας