Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο

Περιγραφή
Υπηρεσίας Dalietos.com

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο

Η υπηρεσία έχει ως βασικό στόχο την ολοκληρωμένη σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων που αφορούν ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού (booking) και προσωπικές / εταιρικές ιστοσελίδες (portfolio / business) μέσα από το δημοφιλές Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS με ονομασία WordPress.

Η κατασκευή των ιστοσελίδων πραγματοποιείται με γνώμονα των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδων.

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο

Η υπηρεσία συνοπτικά

  • Πολυετής τεχνογνωσία στην εγκατάσταση της πλατφόρμας CMS WordPress και προγραμματισμού front-end συμπεριβαλομένου των επιπρόσθετων προγραμμάτων Woocommerce για ηλεκτρονικά καταστήματα, των επιπρόσθετων μηχανών σχεδίασης Avada και Elementor όπως επίσης και εγκατάσταση άλλων επιπρόσθετων προγραμμάτων
  • Σχεδίαση ψηφιακών εικόνων συμπεριβαλομένου λογότυπων, banner όπως επίσης και βίντεο
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση domain μέσω cFront και Plesk όπως επίσης διαχείριση ιστοσελίδας μέσω WordPress back-end
  • Δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων για χρήστες και διαχειριστές όπως επίσης και σεμινάρια για ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωση

Κατασκευή
Ιστοσελίδων

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία στη σχεδίαση περιεχομένου και κατασκευή ιστοσελίδων

Σχεδίαση

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ μεγάλης ποικιλίας προσχεδιασμένων πρότυπων ή επιλογής δημιουργίας νέου σχεδίου για την κατασκευή της ιστοσελίδας (custom design)

Τεχνολογία

Προσαρμοσμένη κατασκευή με γνώμονα τη σωστή και βέλτιστη απεικόνιση της ιστοσελίδας σε πληθώρα διαφορετικών συσκευών με διαφορετική ανάλυση οθόνης

Λειτουργίες

Κατασκευή ιστοσελίδων με σκοπό είτε την απλή παρουσία στο διαδίκτυο είτε τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ή online σύστημα κρατήσεων

Ποιότητα

Κατασκευή ιστοσελίδων με έμφαση στις εικαστικές λεπτομέρειες, με προσοχή στη βέλτιστη λειτουργία και στη μέγιστη εμφάνιση στο διαδίκτυο και σε μηχανές αναζήτησης

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

  • Ανάλογα τις απαιτήσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μιας ή περισσότερων υπηρεσιών
  • Ευέλικτο πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής ανάλογα το πλαίσιο συνεργασίας

Κατασκευή Ιστοσελίδων και χρήση Διαδικτύου

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο

Η υπηρεσία απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες οι οποίοι έχουν στόχο είτε την αναβάθμιση των ήδη κατασκευασμένων ιστοσελίδων είτε την εξ’ ολοκλήρου είσοδο τους στον κόσμο του διαδικτύου μέσω της σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδας όπως επίσης και της σχεδίασης ψηφιακού υλικού.

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας κατασκευή ιστοσελίδων και διαδίκτυο πραγματοποιείται σχεδιασμός και δημιουργία λογότυπων, εικόνων, βίντεο και άλλων εικαστικών, υλικό το οποίο αποτελεί και προσδιορίζει την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης / του φυσικού ή νομικού προσώπου που θα αντιπροσωπεύει η ιστοσελίδα προς σχεδίαση και κατασκευή.

  • Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιστοσελίδας παρέχεται ολοκληρωμένη διαχείριση της ιστοσελίδας και του χώρου φιλοξενίας (domain) συμπεριλαμβανομένου του τακτικού ελέγχου καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας και της εγκατάστασης σημαντικών και τακτικών ενημερώσεων / αναβαθμίσεων.
  • Η σχεδίαση των ιστοσελίδων της πλατφόρμας WordPress πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των επιπρόσθετων (plugins) μηχανών σχεδίασης Avada Fusion ή Elementor ή σε διαφορετική περίπτωση μέσω προσχεδιασμένων πρότυπων (templates) κατά επιλογή του πελάτη.

Ιστοσελίδες

Σχεδίαση λογότυπων

Ενδεικτικός
Τιμοκατάλογος

Ενδεικτικός και κατά προσέγγιση τιμοκατάλογος σχετικά του κόστους των εργασιών της υπηρεσίας κατασκευής ιστοσελίδων και διαδικτύου

Οι τιμές είναι τελικές / ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγουμένη ενημέρωση.

Κατασκευή
μονοσέλιδης
ιστοσελίδας

..από 700€

Το κόστος είναι ενδεικτικό και παρουσιάζει το ενδεχόμενο κόστος το οποίο καλύπτει την κατασκευή ιστοσελίδας μιας σελίδας / one page σε μια γλώσσα και με τυπική διαμόρφωση SEO.

Κατασκευή
πολυσέλιδης
ιστοσελίδας

..από 1100€

Το κόστος είναι ενδεικτικό και παρουσιάζει το ενδεχόμενο κόστος το οποίο καλύπτει την κατασκευή πολυσέλιδης ιστοσελίδας σε μια γλώσσα και με τυπική διαμόρφωση SEO.

Κατασκευή
ιστοσελίδας
καταστήματος

..από 1900€

Το κόστος είναι ενδεικτικό και παρουσιάζει το ενδεχόμενο κόστος το οποίο καλύπτει την κατασκευή ιστοσελίδας καταστήματος e-shop σε μια γλώσσα και με τυπική διαμόρφωση SEO.

Κατασκευή
ιστοσελίδας
κρατήσεων

..από 1800€

Το κόστος είναι ενδεικτικό και παρουσιάζει το ενδεχόμενο κόστος το οποίο καλύπτει την κατασκευή ιστοσελίδας κρατήσεων / booking engine σε μια γλώσσα και με τυπική διαμόρφωση SEO.

Ονομασία
και φιλοξενία
ιστοσελίδας

..από 50€ + 90€ / έτος

Το κόστος είναι ενδεικτικό και παρουσιάζει το ενδεχόμενο κόστος το οποίο καλύπτει την αρχική καταχώρηση και το ετήσιο κόστος της διεύθυνσης / ονόματος της ιστοσελίδας και της ενοικίασης χώρου για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τρίτες ιστοσελίδες.

Ετησία
Συντήρηση
Ιστοσελίδας

..από 110€ / έτος

Το κόστος είναι ενδεικτικό και παρουσιάζει το ενδεχόμενο κόστος της ετήσιας συντήρησης το οποίο καλύπτει τις εργασίες συντήρησης, ενημέρωσης και ελέγχου καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετος, στο κόστος συμπεριλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη διάρκειας 3 ωρών ανά έτος.

Πακέτο
Εργασίας
5 ωρών

 95€

Το πακέτο Εργασιών 5 ωρών καλύπτει τυχόν επιπρόσθετες υλοποιήσεις, τυχόν αλλαγές ή λοιπές εργασίες και έχει διάρκεια ισχύος 3 μηνών.

Πακέτο
Εργασίας
10 ωρών

 180€

Το πακέτο Εργασιών 10 ωρών καλύπτει τυχόν επιπρόσθετες υλοποιήσεις, τυχόν αλλαγές ή λοιπές εργασίες και έχει διάρκεια ισχύος 3 μηνών.

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο

Εγγύηση Υπηρεσιών
Dalietos.com

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο
  • Οι υπηρεσίες παροχών συνοδεύονται από εγγύηση σωστής συνεργασίας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την υλοποίηση και κατασκευή έργων συνοδεύονται από εγγυήσεις σωστής υλοποίησης και καλής λειτουργίας