Υπηρεσίες

Σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας

Πολυετή, πιστοποιημένη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ξεχωριστά

Τεχνικές
Μελέτες
Εμπειρογνωμοσύνης

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης

Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών Εμπειρογνωμοσύνης και διεξαγωγή Ερευνών και Αξιολογήσεων στον τομέα των Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας.

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Εξειδικευμένη Συμβουλευτική διαδικασιών και λειτουργιών σε συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Κατασκευή
Ιστοσελίδων
και Διαδίκτυο

Κατασκευή Ιστοσελίδων και Διαδίκτυο

Κατασκευή Ιστοσελίδων, σχεδίαση ψηφιακού υλικού / περιεχομένου, παραμετροποίηση SEO, ολοκληρωμένη διαχείριση ιστοσελίδας και χώρου φιλοξενίας (domain).

Συμβουλευτική
Χρηματοπιστωτικών
Αγορών

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Χρηματιστηριακών Αγορών και Κρυπτονομισμάτων συμπεριλαμβανομένου μακροπρόθεσμης τεχνική ανάλυσης τιμών και τάσεων.

Τεχνική Υποστήριξη
Υπολογιστικών
Συστημάτων

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων

Εξειδικευμένη Συμβουλευτική καθοδήγηση και Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας, Προγραμμάτων (Software), Υλικού / Συσκευών (Hardware) και Διαδικτύου.