Κατασκευή ιστοσελίδων και διαδίκτυο

Σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων, σχεδίαση περιεχομένου, CEO, διαχείριση ιστοσελίδων – προγραμμάτων και διαχείριση domain.