Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης

Οι Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης έχουν στόχο την τεκμαρτή παρουσίαση στοιχείων και λεπτομερειών σχετικά με διαδικασίες και λειτουργίες της τεχνολογίας.