Τεχνική Υποστήριξη IT

Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη IT για λογισμικά (Software) και συσκευές (Hardware) υπολογιστικών συστημάτων και του κλάδου της τεχνολογίας.